Wat brengt 2021 voor jouw software?

Binnen Farmad hebben we een uitgebreid team dat betrokken is in de ontwikkeling van de software. Dit gaat van ontwikkelaars die het programma schrijven, tot functionele en technische analisten en architecten die uitdenken wat en hoe we zaken moeten ontwikkelen, tot testers die nagaan of het resultaat overeenstemt met wat er vooropgesteld was.

Om efficiënt te kunnen werken is het noodzakelijk om op voorhand in grote te lijnen te bepalen wat de prioriteiten van deze mensen de komende maanden zullen zijn. Daarom stellen we jaarlijks een high level roadmap op die we per kwartaal telkens verfijnen.

Deze roadmap is een mix van wettelijkheden, zij situeren zich vandaag hoofdzakelijk in de lokale software en specifieke Farmad ontwikkelingen die zich vooral in ons cloud platform Farmad Online bevinden. Ze brengen elk eigen uitdagingen met zich mee.

Wettelijkheden

Het moeilijke aan wettelijkheden is hun harde deadline. Eenmaal de datum in een KB gepubliceerd is, ligt deze vast. Het is dan aan de softwarehuizen om deze (meestal strakke) timing te halen met de middelen die we ter beschikking hebben. We trachten vanuit Farmad zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de plannen die er bij verschillende instanties leven, om zoveel mogelijk te anticiperen. Sommige analyses bereiken ons echter pas laat in het proces, wat onze tijd om alles te realiseren enorm verkort.

Voor 2021 zijn volgende wettelijkheden ons reeds gekend, al is deze lijst dus zeker niet exhaustief en kan er steeds iets (voor ons althans onverwacht) uit te lucht komen vallen.

 • Aanpassing Huisapotheker: deadline 1/1. Beschikbaar in S192.
 • Nieuwe eHealth-certificaten: deadline 26/2. Beschikbaar in S197.
 • Recip-e dematerialisatie: deadline 1/6 (uitgesteld: oorspronkelijk 1/3). Onze ontwikkelingen zijn reeds actief bij enkele testapothekers. Deze zullen
  geactiveerd worden na een “go” van Recip-e.
 • Bandagisterie & terugbetaling stomamateriaal: deadline 1/4. De aanpassingen hiervoor zijn klaar en zijn beschikbaar in S200.
 • Covid-19 sneltesten: deadline is nog onduidelijk, was initieel vooropgesteld voor 1/4. We wachten nog op de finale technische vereisten en effectieve
  datum.
 • Covid-19 sensibilisering vaccinatie: deadline is nog onduidelijk, was initieel vooropgesteld voor 1/4. We wachten nog op de finale technische vereisten
  en effectieve datum.
 • Nieuwe versie tariferingsprotocol: deadline 1/9.
 • FMD nieuwe versie technische interface: deadline 1/11.
 • MyCareNet memberdata en verzekerbaarheid: deadline nog onduidelijk.

Onze ervaring leert ons dat er in de loop van het jaar nog zaken toegevoegd worden. Deze opsomming zal de komende maanden dus ongetwijfeld nog groeien.

Specifieke Farmad Ontwikkelingen

Zoals in één van onze vorige posts “Stap voor stap: van lokale software naar de cloud” reeds aangehaald, zijn we op het punt aangekomen dat we naast patiënt-georiënteerde functionaliteiten ook officina functionaliteiten zullen aanbieden op het Farmad Online platform. Dit geldt als voorbereiding voor een op termijn volledige omschakeling van de lokale software naar de cloud.

Zo bijvoorbeeld:

 • Beheer van promoties
 • Afhalen van reservaties aan een afhaalluik
 • Betalingen aan een automaat
 • Kiosk, terminal voor zelfbediening in de publieke ruimte
 • Aangepaste, snellere authenticatie
 • Tarifering
 • Bestellingen
 • Productinfo

Het is dus een continue afweging enerzijds tussen wettelijk opgelegde en eigen prioriteiten en anderzijds tussen beschikbare middelen en onze langetermijnvisie op de evolutie naar de cloud. Een evenwichtsoefening om onze mensen steeds aan de juiste dingen te laten werken.

Natalie Picard

Development & Portfolio Manager