Leidt een persoonlijke connectie met je patiënt tot meer therapietrouw?

Voorgeschreven behandelplannen zelf, consequent opvolgen, het is vandaag voor vele patiënten een grote uitdaging. Apothekers die beschikken over de juiste tools maken hier wel het verschil. Zij weten zich gesteund in hun effectieve persoonlijke medicatiebewaking en zorgen zo voor loyale patiënten.

Vergeetachtigheid, complexe doseringsschema’s, weinig kennis over bijwerkingen. Het zijn drempels die je als farmaceutisch coach kan verlagen, op maat van de individuele patiënt.

We leven in een hybride wereld. Het contact
tussen apothekers en patiënten verloopt
zowel live in de officina als digitaal. Een
uitdaging voor alle partijen. Het podium is aan
de apotheker die erin slaagt via alle kanalen te
communiceren over goed geneesmiddelengebruik en zo het vertrouwen van patiënten
weet op te bouwen.

Dat patiëntvertrouwen ontstaat door de ervaring van een professionele en persoonlijke begeleiding door de apotheker. En die steunt dan weer op krachtige en gebruiksvriendelijke tools die dit succes mogelijk maken.

Makkelijk aan te maken en begrijpelijke medicatieschema’s winnen aan kracht doordat de patiënt ze ook digitaal bij de hand heeft. Productinformatie en gebruiksinstructies samen overlopen in de apotheek en nadien naadloos doorsturen, vermindert het risico op fouten aanzienlijk. Adequate detectie van de graad van therapietrouw vormt de basis voor persoonlijke opvolgingsgesprekken. De gewaardeerde combinatie met online advies via een privaat digitaal kanaal boost de betrokkenheid en werkt therapietrouw in de hand.