Persoonlijke medicatiebewaking

Stel je patiënt centraal

  • Medicatiebewaking op maat
  • Monitoring therapietrouw
  • Medicatieschema altijd up-to-date
  • Ideaal voor registraties huisapotheker

De makkelijkste weg naar patiënttevredenheid

Een persoonlijk etiket met begrijpelijke informatie op het medicijn

Uniek etiket

Het medicatieschema is steeds up-to-date

Up-to-date medicatieschema

Foto van de patiënt bij op de patiëntfiche met persoonlijke informatie

Gepersonaliseerde info

Het grootste comfort
voor de apotheker

  • Alle info over je patiënt op 1 scherm
  • Een vloeiende afhandeling van de volledige medicatiebewaking
  • Bij ingave posologie maak je automatisch het medicatieschema aan
Computerscherm met Farmad softwareprogramma voor medicatiebewaking

Ook dit comfort ervaren?